Aktuality

Zodpovědné hospodaření není možné bez transparentnosti

S rozpočtem ve výši 4,3 miliardy korun hospodaří v letošním roce Olomoucký kraj. V minulosti si kraj půjčil u Evropské investiční banky 900 milionů korun, za které opravil silnice. Kromě toho vyčerpá asi 2,5 mili...

Venkovské školy musí zůstat

Zemědělství z pohledu zemědělce.....politika

Zemědělská půda není zboží, tvoří se miliony let, neumíme ji vyrobit, je to dědictví našich otců, které se nemá prodávat, ale předávat další generaci, půda je národní poklad a chránit ji by mělo patřit m...

Nečasismus

Podle premiéra Petra Nečase škodí českému exportu módní politické projevy, jako je podpora ruské skupiny Pussy Riot či Dalajlamy.

Přímý pohled Mariana Jurečky

Podpora regionální ekonomiky by se měla stát prioritou příští krajské vlády, která vzejde z říjnových voleb. Olomoucký kraj trápí vysoká míra nezaměstnanosti a je to bezesporu náš největší problém.

Brusel jako fackovací panák! Po zásluze!?

V posledních letech slyším stále více kritických hlasů na Evropskou unii nebo přesněji na Brusel. Lidé si stěžují na nerovné podmínky pro zemědělce, na hloupé předpisy, regulace nebo normy, na problémy s Eurem ...

Marian na grilu

Kandidát na hejtmana Marian Jurečka bude v kontaktní kampani s občany grilovat a diskutovat.

Neobyčejně obyčejná vládní lež!

Vláda na svých webových stránkách uveřejnila neuvěřitelný text, ve kterém údajně dokazuje, že ekonomická krize nedopadá na životní úroveň v ČR.

Jak se dopracovat k nejvyššímu důchodu? Nemít děti!

Ale nikomu to neříkejte... I když... vlastně se podle toho již chovají statisíce občanů naší země.

HOVORY O POLITICE - S MARIANEM JUREČKOU

Rozhovor Rádia Česko s 1. místopředsedou Marianem Jurečkou o všem, co je v dnešní politice pro moderní KDU-ČSL důležité.

Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL